Inici - Informació Acadèmica
Loading
FaceBook_24x24 Feed_24x24 Twitter_24x24

Tràmit: Matrícula i tràmits relacionats Imprimeix

La matrícula és un tràmit imprescindible per tal de poder rebre docència i tenir dret a exàmens de les diferents titulacions que ofereix l'ETSEIB. El procediment a seguir és el següent:


Informació prèvia

Hi ha dos períodes de matrícula en el curs acadèmic associats a la docència quadrimestral:
 • Primer període: al juliol - setembre. Matrícula del quadrimestre de tardor (Q1).
 • Segon període: al febrer. Matrícula del quadrimestre de primavera (Q2).
La informació referent a la matrícula (calendaris, horaris, etc.) es pot consultar a través del banner que apareix al web de l'ETSEIB abans i mentre dura el període de matrícula.
 

El tipus de matriculació divideix els estudiants en dos col·lectius diferents:
 • Els que ja han estat matriculats en quadrimestres anteriors a la titulació que estan cursant a l'ETSEIB (no nous).
 • Els que es matriculen per primera vegada a una titulació de l'ETSEIB (nous).

Els estudiants no nous fan la matrícula per e-Secretaria i els nous la fan de manera presencial.
 Tràmits relacionats

Abans de la matrícula:
Després de la matrícula:
   
 Més informació

Calendaris acadèmics i administratius

 

Consultar la informació prèvia
Com: abans de cada període de matrícula cal consultar la informació, a la que s'accedeix a través dels enllaços d'aquesta pàgina, i que fa referència a:
 • Calendaris i informació general i específica per cada col·lectiu d'estudiants
 • Ordre de matrícula (dia i hora a partir del qual l'estudiant es pot matricular)
 • Potencial de matrícula (les assignatures que l'estudiant pot matricular)
 • Preu dels crèdits
 • Descomptes de matrícula
 • Beques
 • Normatives Acadèmiques

Els estudiants que ja han estat matriculats anteriorment a l'ETSEIB han de consultar els tràmits anteriors a la matrícula, als que es pot accedir a través dels enllaços d'aquesta pàgina.

Període anterior a la matrícula: principis de juliol i mitjans de gener (consulteu les dates específiques als enllaços d'aquesta pàgina).

Matrícula
Com: durant els dies establerts a cada període de matrícula els estudiants es poden matricular segons el col·lectiu al què pertanyen, tot seguint les normatives establertes (es poden consultar a la informació de matrícula de cada període).
 • Cal recordar: Els estudiants no nous fan la matrícula per e-Secretaria i els nous la fan de manera presencial.

A la informació que es publica al web específica per cada període es fa referència a:
 • Activitats de benvinguda i d'acollida
 • Documentació a entregar (abans de la matrícula i el dia de la matrícula)
 • Reserva de matrícula
 • Assignatures a matricular
 • Requeriments tecnològics per fer la matrícula
 • Suport a la matrícula
 • Formes de fer el pagament de la matrícula

Període: en funció del calendari de cada període de matrícula (consulteu el calendari als enllaços d'aquesta pàgina)

Consultar la informació posterior
Com: després de la matrícula cal consultar la informació posterior, a la que s'accedeix a través dels enllaços d'aquesta pàgina, i que fa referència a:
 • Canvis de grup
 • Modificacions de matrícula
 • Renúncia de primera matrícula
 • Anul·lació de matrícula

Període després de la matrícula: finals de juliol a setembre - octubre i finals de gener a febrer - març (consulteu les dates específiques als enllaços d'aquesta pàgina).
upc_etseib_2010