Inici - Informació Acadèmica
Loading
FaceBook_24x24 Feed_24x24 Twitter_24x24

Tràmit: Reconeixement de crèdits (en els Màsters Universitaris) Imprimeix

El reconeixement de crèdits obtinguts en uns ensenyaments oficials permet computar-los a l'efecte de l'obtenció del títol de Màster Universitari. El procediment a seguir és el següent:

Informació prèvia
 
S'entén per reconeixement de crèdits en els Màsters Universitaris l'acceptació, de l'òrgan responsable del Màster, d'aquells crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l'efecte de l'obtenció del títol de Màster.

També es poden reconèixer els crèdits cursats en ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de determinats títols propis, així com l’experiència laboral i professional acreditada si:
 • està relacionada amb les competències inherents al títol de Màster corresponent
 • aquest preveu pràctiques externes

 
 
En relació als reconeixements:
 • Es fan a partir d'assignatures cursades en els estudis d'origen.
 • No es poden reconèixer assignatures reconegudes, convalidades o adaptades en els estudis d'origen.
 • No es pot reconèixer el Treball de Fi de Màster.
 • No es pot fer un reconeixement  a partir d'assignatures d'una titulació de Grau o de primer cicle de l'estructura actual que hagi donat accés al Màster Universitari (Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic).

Consulteu la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris als enllaços d'aquesta pàgina


Models

Sol·licitud reconeixement de crèdits de Màster 

 

Tràmits relacionats

Certificat acadèmic

Programes d'assignatures i/o plans d'estudis

Modificació de matrícula

 
Més informació

Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de la UPC

Llistat de resolucions

Preus i taxes acadèmiques

Calendaris acadèmics i administratius

Consulteu els reconeixements específics al web de cada Màster
Sol·licitar el reconeixement de crèdits
Com: entregar al SIAE el model "Instància general", que trobareu als enllaços d'aquesta pàgina, i la documentació adjunta.

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:
 • Certificat oficial de l'expedient acadèmic
 • Pla d'estudis del centre d'origen segellat pel mateix
 • Programes de les assignatures, publicades pel centre d'origen, i segellades pel mateix
 • Full de pre-reconeixements (el trobareu als enllaços d'aquesta pàgina) de cada màster
 • En el cas que es vulguin reconèixer crèdits per l'experiència laboral/professional, aquesta s'ha d'acreditar amb:
  • Certificat de vida laboral
  • Document emès per l'empresa que acrediti les tasques realitzades i el termini de realització de les mateixes

Període de sol·licitud (consulteu el calendari administratiu als enllaços d'aquesta pàgina):
 • Quadrimestre tardor: juliol i setembre
 • Quadrimestre primavera: desembre i primera quinzena de gener

Preu: cal abonar la taxa corresponent amb targeta de crèdit al SIAE i, si el pagament es fa en efectiu, a qualsevol oficina de La Caixa, Catalunya Caixa o BSCH-Xarxa BCH (consulteu les taxes als enllaços d'aquesta pàgina).


Resolució provisional de les sol·licituds
Com: es publica el llistat de la resolució al web de l'escola per tal que l'estudiant passi a recollir pel SIAE la resolució de la sol·licitud. Consulteu el llistat de resolucions als enllaços d'aquesta pàgina.

Període: consultar en el moment de fer la sol·licitud.
 
Modificació de la matrícula Un cop finalitzat el tràmit, l'estudiant ha de modificar la matrícula per tal que les assignatures convalidades constin en el seu expedient. Consulteu als enllaços d'aquesta pàgina el tràmit "Modificació de matrícula" i el preu dels crèdits convalidats.
upc_etseib_2010