Loading
FaceBook_24x24 Feed_24x24 Twitter_24x24

Treball Final de Màster: Designació Tribunal Imprimeix

 

Tema de TFM
fletxa_dreta Registre  fletxa_dreta

Matrícula

fletxa_dreta Designació tribunal fletxa_dreta

Dipòsit

fletxa_dreta Presentació i defensa fletxa_dreta Qualificació
Designació i comunicació  del tribunal

La designació dels Tribunals per a  les presentacions i defenses de cada convocatòria, així com els membres suplents que calgui, s'estableix per part de la sotsdirecció de l'escola.

L'Àrea Acadèmica comunicarà el nomenament als membres del tribunal mitjançant l'aplicatiu i a l'estudiant i mitjançant la e-secretaria.

Es proposarà una data, hora i lloc de la defensa, en cas de  que aquesta data no vagi bé a algun membre del tribunal, el president haurà de proposar una nova data i comunicar-ho als altres membres de tribunal. 
 
Característiques del tribunal

El tribunal estarà format per tres membres del professorat assignats a l'Escola. Dos d'aquests tres membres estaran vinculat als departament del director o ponent del TFM, un d'ells actuarà com a president del tribunal. L'altre membre no estarà vinculat al departament.

Es nomenaran també dos membres suplents un dels quals serà del mateix departament que el director o ponent i el segon estarà vinculat a un altre departament.

Aquest tribunal es mantindrà amb independència de la convocatòria en la qual es defensa.
Informació de TFM


Normativa del Treball de Fi de Màster
(Pendent d'actualitzar)


Calendari TFM
Més informació

Calendari acadèmic i administratiu
upc_etseib_2010